The Company
STANDART BİO 14.03.2018

KALİTE POLİTİKAMIZ

STANDART BİO HEDEFİ; İtfaiye, Kurtarma, Karla Mücadele, Zırhlı ve Toplumsal Olaylarla Mücadele Araçları; Çöp Toplama ve Transfer Araçları ve Sistemleri; Yangın Söndürme ve Kurtarma Teknelerinin Endüstriyel, Mobil ve Sabit Ekipmanlarının Satışı ve Servis Hizmetleri faaliyetlerinde sunduğu hizmetleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına, uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, müşteri şikayetlerine duyarlı ve karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

STANDART BİO YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesidir.

STANDART BİO ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

• Kalite konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
• Teknolojik gelişmeleri de takip ederek,faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,böylelikle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmasını,
• Müşteri memnuniyeti doğrultusunda müşterilerimizden gelen tüm şikayetlerin en kısa zamanda cevaplandırılmasını ve şikayetlerinin giderilmesi için firmamızın üzerine düşeni yapmasını,
• Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.


STANDART BİO ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile STANDART BİO’yu üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürünün STANDART BİO’da oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı STANDART BİO temel ilkeleridir.


GENEL MÜDÜR